/biblioteka_u_skhemakh.doc

/instrukcija_z_obliku_dokumentiv-shho_znakhodjatsja.doc

/postanova_pro_zatverdzhennja_derzhavnogo_standartu.doc

/pasport_biblioteki.doc

/postanova_pro_zatverdzhennja_derzhavnogo_standartu.doc