Золотоніська спеціалізована школа №1 
з поглибленим вивченням економіки та права
 
 
Директор школи: Віктор Якович Горошочок
 
Наші координати:
Поштова адреса: вул. Черкаська,12
e-mail: schoolsp@ukr.net
 
Телефони: 
   приймальня 5-32-93
   директор     5-32-93
   методкабінет 5-24-98
 
Основні напрямки роботи
 
 
 
Методичний кабінет Золотоніської спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням економіки та правознавства.
Засідання методичної ради школи.
 
 У 2004 році школу реорганізовано з загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№1 у спеціалізовано школу №1 з поглибленим вивченням економіки та правознавства. Відтоді склалася дієва та оптимальна модель навчально-виховного процесу, яка ґрунтується на засадах творчої співпраці, конструктивного діалогу та толерантності учнів, учителів та батьківської громади. Якщо визначити мету діяльності нашого колективу, - то вона полягає у виявленні та розвитку здібностей кожного, без виключення, учня, формуванні духовно багатої, вільної, фізично здорової, креативної особистості, яка має ґрунтовні знання загальної середньої школи та здатна адаптуватися до таких, далеко непростих, реалій сьогодення. «Здорова дитина – щаслива родина – успішна країна». Ця одвічна пожиттєва мудрість стала алгоритмом роботи педагогічного колективу.
 
Новітня філософія освіти розглядає профіль навчання, - як ключ до реалізації особистісно-орієнтованого оволодіння знаннями. Відповідно до спеціалізації школи введені наступні предмети та спецкурси: „ Подорож у світ економіки”, «Основи споживчих знань», « Економіка в задачах», «Історія держави і права України», « Міжнародне право», «Громадянська освіта». Всього – 15 факультативів та спецкурсів.
 
У цілому навчально-виховний процес спрямовано на формування економічно та юридично-компетентної та соціально-адаптованої особистості з усвідомленою громадянською позицією.
 
У нашому колективі переконані, що творчого учня може виховати тільки творчий учитель. Ключову роль у цьому плані відіграє чітко налагоджена система науково-методичної роботи.
 
У школі працює психологічна служба, яка забезпечує такий мікроклімат, коли дітям хочеться вчитися, а батьки не жалкують, що свою дитину віддали саме в нашу школу. „ Від діагностики актуальних і потенційних можливостей – до діагностики вибору” – саме такий перспективний шлях обрав наш колектив.
 
„ Дитина має бути не тільки учнем, - а передусім людиною – з різноманітними інтересами, запитами та прагненнями”. Ця думка видатного педагога сучасності, нашого земляка Олександра Антоновича Захаренка є алгоритмом нашої роботи. Виховна робота ведеться в декількох напрямках: під час навчального процесу, у позакласній роботі, роботі з батьками та громадськістю, роботі органів самоврядування.
 
Змістовним та цікавим є виховне середовище дитячих організацій „ Барвінкова країна” та „Веселковий передзвін”. Вагомий потенціал щодо формування особистості школяра мають щорічні конкурси „ Лідер” та „Краща модель учнівського самоврядування”. Працює 15 гуртків та спортивних секцій, якими охоплено більше 80% учнів.
 
Йдучи назустріч побажанням дітей у новому навчальному році будуть започатковані загальношкільні конкурси «Клас року» та «Учень року».
 
Основою концепції школи – є творча особистість, пріоритет на індивідуальну роботу з обдарованими дітьми. Ми пишаємося своїми учнями та випускниками. Практично кожна дитина нашої школи має непересічні здібності у знаннях і спорті, художній самодіяльності. Щороку ми маємо призерів обласних предметних олімпіад: економіки (2018р.).історії (2018р.),ангійської мови (2018.р.),правознавство (2018р.),географії (2018р.), щорічних обласних етапів конкурсу-захисту Малої академії наук (відділення:економіки,правознавства,англійської мови, історії), лауреатів творчих конкурсів та переможців різних змагань.
 
Для забезпечення якісного навчально-виховного процесу у школі обладнано 20 навчальних кабінетів та класів, спортивний зал, бібліотеку, сучасні засоби наочності, виділена лінія доступу до Інтернету.
 
Завідуюча методичним кабінетом - Рудь В.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.
 
Маючи належну матеріально-технічну базу, висококваліфікований педагогічний колектив та враховуючи спеціалізацію школи, сьогодні, за активної підтримки та дієвої допомоги відділу освіти та методичного кабінету, вирішується питання щодо створення науково-експериментального майданчика з проблеми економічної та правової освіти.
 
Та на цьому творча робота колективу не завершується, маємо ряд задумів та цікавих проектів.
 
Колетив
 
Наша школа – це творчий, ініціативний, молодий колектив, колектив однодумців. 
Сьогодні у школі працює 46 учителів. З них:
 
«Учителів-методистів» - 2
 
«Старших учителів» –11
 
Вчителів вищої категорії –17
 
Вчителів першої категорії-12
 
Спеціалістів - 4
 
 
 
Навчально-методична тема, над вирішенням якої працює школа:"Впровадження передових технологій в навчально-виховний процес. Формування творчої особистості”.
 
  Специфіка профільного навчання полягає в пошуку оптимальної моделі взаємодії вчителя та учнів на засадах організації інших індивідуальних профілів - формування для цього певних категорій учнів: допрофільні класи або навчальні групи; профільні класи; профільні групи.
 
Методична робота
 
У школі діє така структура методичної роботи: методичні об'єднання: вчителів філології (керівник Минченко Т.М.); вчителів фізики та математики (Озірська С. І.); вчителів початкових класів та вихователів ГПД (Тімченко О.В.); класних керівників (Підручна Н.В.);англійської мови (Опара В.В.); 2 динамічні групи: природничого циклу (Марченко Л.Г.); оздоровчо-трудового та естетичного циклів (Тараненко Л.О.); творча група (Бабич М.О.) 2. Семінари-практикуми (Рудь В.В., Підручна Н.В.).  4. Методичні тижні (Рудь В.В). 5. Школа молодих вчителів та учителів, які потребують методичної допомоги (Рудь В.В). 6. Виставка ППД (Рудь В.В.). 7. Конкурси „Учитель року" (Тараненко Л.О.), „Класний керівник" (Підручна Н.В.) 8. Психолого-педагогічний семінар (Зібницька І.А.). На високому рівні, результативно працюють методоб'єднання вчителів математики і фізики (Озірська С.І.), вчителів початкових класів та вихователів ГПД (Тімченко О.В.), вчителів філології (Минченко Т.М.).
 
Навчальна робота
 
Варіативна складова навчального плану  використовується на 100%. Виділяються години для підсилення профільних предметів: економіки, правознавства. Введено спецкурси та курси за вибором: „Людина і суспільство", „Громадянська освіта", „Права людини", „Основи підприємницької діяльності", „Міжнародне право". 
Вивчаються такі предмети: "Подорож у світ економіки", "Моя економіка", "Цікава економіка", "Основи споживчих знань", "Права дитини", "Права людини", "Психологія", "Історія держави і права"
 
Виховна робота
 
Головною метою школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті. Акцентується увага на вихованні громадянина - патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями; на формуванні творчої особистості учня, свідомого ставлення до обов'язків; виробляються навички здорового способу життя. Вирішення завдань виховної роботи здійснювалося за напрямами: громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; військово-патріотичне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне виховання; моральне виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання; сприяння творчому розвитку особистості.